Beweegprogramma valpreventie


Vallen en struikelen komt bij veel voor bij ouderen boven de 65 jaar. Uit onderzoek is gebleken dat 30% van de mensen boven de 65 jaar minimaal één keer per jaar valt. Bij mensen ouden dan 80 jaar neemt de kans op een valpartij toe met 50%. Vallen is de belangrijkste oorzaak van overlijden door een ongeval bij ouderen boven de 65 jaar.

Doelstelling


De doelstellingen van dit programma zijn: inzicht krijgen in de oorzaken van vallen in het dagelijkse leven, dagelijkse gevaren de thuissituatie op sporen, veilig vallen en verbeteren van het looppatroon en/of evenwicht. Daarnaast worden er adviezen gegeven om aanpassingen te doen, waadoor het valrisico wordt verminderd.

Plan van aanpak


Het programma start met een intake waarbij informatie over uw fitheid en valrisico wordt vastgelegd. Tijdens de trainingen worden verschillende situaties uit het dagelijks leven nagebootst, zowel binnen- als buitenshuis. Denk hierbij aan obstakels zoals: losse stoeptegels, drempels en hellingen. Zo leert u omgaan met die situaties en u leert gevaarlijke situaties herkennen.

Tijd & tarief


Het programma heeft een tijdstraject van 8 weken, waarin groepstrainingen zijn opgenomen. Om de persoonlijke aandacht te garanderen is de groepsomvang maximaal 4 personen. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt dit programma geheel of gedeeltelijk. Voor meer informatie hierover en over andere aspecten van dit programma kunt u terecht bij uw fysiotherapeut van Fysiotherapie De Buren.

Aanmelden


Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.

Wij bieden dit programma op aanvraag ook aan binnen verpleeg- of verzorgingstehuis.

Contactformulier